Érintésvédelem fontosságaEPH Egyenpotenciálú hálózat -Egyenpotenciálra hozó vezetékrendszer – védőösszekötő vezető (protective bonding conductor) (a továbbiakban: EPH) az a vezetékrendszer, amely a védővezetőt igénylő érintésvédelemmel ellátott készülékek testét, a házi fémhálózatokat, valamint az önállóan is számottevően földelt fémtárgyakat – közvetlenül vagy közvetve – villamosan hatásosan összeköti. -Házi fémhálózat: az épületen belül minden olyan villamosan összefüggő jól vezető fémszerkezet, amelynek mérete függőleges irányban a szintmagasságnál, vagy vízszintes irányban 5 m-nél nagyobb .Házi fémhálózat pl.: a víz, gáz, központi fűtés villamosan összefüggő jól vezető fémcsőhálózata, vagy villamosan összefüggő jól vezető fém épületszerkezet (Nem minősül házi fémhálózatnak a lépcső, a függőfolyosó- és az erkélykorlát, valamint a zászlótartó rúd abban az esetben sem, ha méretei az említett határértékeket meghaladják.) -Villamosan összefüggő jól vezető: minden olyan fémszerkezet, melynek elemei egymáshoz hegesztéssel, forrasztással, szegecseléssel, csavaros kötéssel, vagy csővezeték esetén a szokásos karmantyús vagy karimás csőkötéssel vannak összeerősítve. -Önállóan is számottevő földelés: a vasbeton épületalap-földelés, továbbá az a más – természetes vagy mesterséges – földelés- amelynek szétterjedési ellenállása (létesítés után vagy a földelőként való felhasználás előtt megmérve és bizonylatolva) 10 ohm-nál nem nagyobb, vagy- amelynek a talajban fekvő hatásos (a talajfelszínnél legalább 0,7 m-rel mélyebben fekvő) teljes hossza= vízszintes földelő esetén legalább 8 m,= függőleges (rúd, cső) földelő esetén legalább 4 m, ezt a feltételt kielégíti 2 db egymástól legalább 2 m távolságra levő és egyenként 2 m hatásos hosszúságú földelő összekötése is. Az EPH-t ki kell alakítani minden olyan épületben, amelyben házi fémhálózat van a) új épület esetén a házi fémhálózatok, illetve a villamos fogyasztói vezetékhálózat létesítésével egyidőben, b) meglevő épület esetén a házi fémhálózatok, illetve az épületben levő méretlen villamos fogyasztói hálózat felújításával egyidőben. (2) Azokat a házi fémhálózatokat, amelyek az (épület szekció) legalsó szintjére (pl.: pince, szerelőszint) is kiterjednek, ezen a szinten fémesen jól vezető módon össze kell kötni egymással, valamint a földeléssel (pl.: vasbetonalap földeléssel), továbbá a) nullázás esetén a nullavezetővel – az MSZ 447 előírásait is figyelembe véve – elsősorban a házi főelosztó berendezésben, vagy a házi csatlakozó szekrényben, ezek hiányában a fogyasztásmérő berendezés, illetve a fogyasztói főelosztótábla közelében, b) földeléses érintésvédelem esetén a közös érintésvédelmi vezetővel elsősorban a házi főelosztóberendezésben vagy a házi csatlakozó szekrényben, ezek hiányában a fogyasztómérő berendezés, illetve a fogyasztói főelosztótábla közelében. (3) Azt a házi fémhálózatot, mely az épület – (2) bekezdésben említett – legalsó szintjére nem terjed ki, az előfordulásának megfelelő legalsó szinten kell összekötni. a) nullázás esetén a nullavezetővel, illetve a nullázó vezetővel, b) földeléses érintésvédelem esetén az érintésvédelmi védővezetővel. Egyenpotenciálú összekötés során a fő földelő kapocsba be kell kötni: a védővezető gerincvezetőjét a betonalap-földelést az egyenpotenciálú összekötése céljára létesített mesterséges földelést az épületek belső villámvédelmét épületek villámhárító berendezésének legközelebbi földelését házi fémhálózatokat, fémszerkezeteket, gáz, viz, fűtési-klíma rendszer fémből készült fürdőkádakat, tusoló tálcákat min.500 l űrtartalmú helyhez kötött fém tartályokat vasbeton épületek hozzáférhető összekötött fémrészeit távközlési kábelek fémköpenyeit